REFERENSER

Nedan redovisas kontaktuppgifter på ett par personer som kan lämna personliga referenser om utförda insatser. Du kan även läsa om ett antal rådgivningsprojekt jag utfört, samt vilket resultat de gav.

Önskar du få fler referenser, är du välkommen att kontakta mig.

Effektivitet och kvalitet inom offentlig omsorg och privata vårdbolag