Nätverk

Norito AB har ett nära samarbete med Antero AB, som drivs av Kerstin Karlstedt. Kerstin är legitimerad sjuksköterska, har lång erfarenhet från hälso- och sjukvård samt vård och omsorg. Hon har bl.a. arbetat som MAS och kvalitetschef. Hon kan komplettera med kompetens inom hälso- och sjukvårdsområdet eller fungera som kvalitetssäkrare för olika uppdrag. Besök Antero AB


Norito AB ingår även i ett löst sammansatt nätverk bestående av flera olika kompetenser och professioner. Målsättningen med samarbetet är att kunna erbjuda den bästa kompetensen och bilda det team som varje uppdrag kräver.

Effektivitet och kvalitet inom offentlig omsorg och privata vårdbolag