KONTAKT

Vill du veta mer? Ta gärna kontakt!


Norito AB

”Företag med inriktning på organisationsöversyn,
verksamhetsutveckling, kvalitetsarbete, resursbedömningar,
kvalitetsfrågor och effektivitet.”

Norito AB
Lilla Ågränd 2
703 64 Örebro
Ingrid Norman
Tel: 070 – 766 11 52
ingrid.norman@norito.se

Effektivitet och kvalitet inom offentlig omsorg och privata vårdbolag