HEM

FotoNorito AB åtar sig uppdrag framför allt från socialtjänstens vård och omsorg, LSS-verksamhet samt från privata vårdbolag. Företaget ger stöd till ledningen i att utveckla verksamhetens effektivitet och kvalitet och för att utföra utredningar eller utvärderingar. Vi kan också åta oss uppdrag från förtroendevalda revisorer.

Jag heter Ingrid Norman och driver ett  företag, Norito AB, sedan år 2015.  Dessförinnan, under cirka 15 år var jag anställd inom en privat revisionsbyrå och arbetade bl a med rådgivning för verksamhetsutveckling inom främst socialtjänsten samt med kommunal revision/verksamhetsrevision.

Jag är socionom och var under tio år även certifierad kommunal revisor. Efter mångårig erfarenhet inom verksamhetsområdena för funktionshinder och från vård och omsorg, samt därefter, som sakkunnig till förtroendevalda revisorer, då jag granskat nämnders och styrelsers styrning, har jag skaffat mig en gedigen grund för att arbeta med frågor om verksamheters effektivitet och kvalitet.

Fler uppgifter om min bakgrund och kompetens kan ses under fliken OM OSS.

Varmt välkommen!

Effektivitet och kvalitet inom offentlig omsorg och privata vårdbolag